Ron Cao Su Silicone Trắng (Gasket) - Ngành Thực Phẩm

Ron Cao Su Silicone Trắng (Gasket) - Ngành Thực Phẩm
Tên sản phẩm Ron Cao Su Silicone Trắng (Gasket) - Ngành Thực Phẩm
Mã sản phẩm RSLCT224
Kích thước Tùy chỉnh theo yêu cầu
Kích thước đã thực hiện (tham khảo)

Đường kính Ø78 x 8mm

Loại nguyên liệu sử dụng Cao Su Silicone Màu Trắng
Ứng dụng Máy Ngành Thực Phẩm
Nhiệt độ làm việc tối đa 100oC