Đế Cao Su Van Bướm Phục Vụ Cho Ngành Khai Thác Dầu Khí Trên Biển Tại Việt Nam

Ông Nguyễn Trí Tuệ (Công ty TNHH SX & TM Anh Trí Tuệ) đã vinh dự đạt Giải nhất Hội Thi Sáng Tạo Kỹ Thuật Thành Phố Cần Thơ Lần Thứ 12 Năm 2022 - 2023 cho sản phẩm Đế Cao Su Van Bướm Phục Vụ Cho Ngành Khai Thác Dầu Khí Trên Biển Tại Việt Nam.

Chia sẻ