Ron Cao Su Silicon Lò Hấp

Ron Cao Su Silicon Lò Hấp

Tên sản phẩm

Ron Cao Su Silicon Lò Hấp

Kích thước

Tùy chỉnh theo yêu cầu

Kích thước thực tế đã thực hiện:

17*25*4060

Loại nguyên liệu sử dụng

Cao su silicon 25 shore