Phớt PU - PU Shaft Seal

Phớt PU - PU Shaft Seal
Tên sản phẩm Phớt PU - PU Shaft Seal
Mã sản phẩm PKDT224
Kích thước Tùy chỉnh theo yêu cầu
Kích thước đã thực hiện (tham khảo)

ĐK Trong ID53 x ĐK Ngoài OD78 x Cao 13mm

ĐK Trong ID61 x ĐK Ngoài OD86 x Cao 13mm

Loại nguyên liệu sử dụng PU 90 Shore A
Ứng dụng Bơm ben thủy lực 
Môi trường làm việc Chất lỏng (dầu nhớt)
Nhiệt độ làm việc tối đa 70oC