Phớt (Phốt) Cao Su Lò Xo Kín Dầu

Phớt (Phốt) Cao Su Lò Xo Kín Dầu

Tên sản phẩm

Phớt cao su lò xo kín dầu

Kích thước

Tùy chỉnh theo yêu cầu

Kích thước thực tế đã thực hiện:

225 - 265 - 17

Loại nguyên liệu sử dụng

Cao su NBR