PHỐT CHẶN NƯỚC

Phốt chặn nước

Với tính năng đàn hồi, dẻo dai và kháng xé tốt, phốt chặn nước trục chân vịt được ứng dụng làm chụp chặn nước, chặn bui và ngăn dầu mỡ thất thoát trong quá trình chuyển động của chi tiết cần làm kín.

Chụp chặn nước trục chân vịt được sử dụng rộng rãi trong cụm truyền động chân vịt cano cao tốc, phương tiện vận chuyển đường bộ, chi tiết truyền động.