Màng van cao su

Màng van cao su dùng trong hệ thống điều khiển tự động

Sản xuất và cung cấp các loại màng van cao su theo yêu cầu

Ứng dụng: dùng trong hệ thống điều khiển tự động, hệ thống điều khiển phòng cháy chữa cháy hoạt động theo cơ chế màng ngăn