95A Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
0292-3887-375 
caosu.anhtritue@gmail.com
www.tuecatrubber.com
0931-011-191 - 0931-115-915

reen>