Nguyễn Trí Tuệ với hành trình ngược dốc

Khởi nghiệp với số vốn chưa tới một triệu đồng, qua năm năm tự “bơi” trên thương trường khắc nghiệt, Nguyễn Trí Tuệ đã sở hữu một doanh nghiệp có tài sản trị...
Xem chi tiết